Условия за използване

Преамбюл

Този уебсайт се притежава и управлява от Монделийз Юръп ГмбХ и Монделийз България ЕООД, които са част от групата компании на Монделийз Интернешънъл Инк и се предоставя на Ваше разположение с информационна цел. При осъществяване на достъп до него или при използването му, Вие декларирате съгласието си с настоящите Условия за ползване. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, Вие не трябва да използвате този сайт.

Използване на сайта от Ваша страна

Освен ако не е посочено друго, Сайтът е предвиден за Ваша лична и некомерсиална употреба. Вие не можете да модифицирате, копирате, разпространявате, предавате, показвате, изпълнявате, репродуцирате, публикувате, лицензирате, създавате производни продукти от, трансферирате или продавате каквато и да е информация, софтуер, продукти или услуги, придобити от Сайта. Вие можете да визуализирате и да правите електронни копия, да изтегляте (прехвърляте и записвате информация от сайта), както и да отпечатвате на хартиен носител части от материалите, съдържащи се в Сайта за Ваша собствена некомерсиална употреба при условие, че не модифицирате и не изтривате никакви надписи, свързани със запазени авторски права, търговски марки или други права на собственост. Всякаква друга употреба на материали на Сайта, включително, но без ограничения до модифициране, репродуциране, разпространение, преиздаване, визуализиране или излъчване на съдържанието на този Сайт, без нашето предварително писмено разрешение, е забранена. Всички материали, които Вие изтегляте, включително, но не само софтуер, файлове, графики, данни или всякакво друго съдържание, се притежават от нас или от страни, които са притежатели на наши лицензи. Когато вие изтегляте тези материали, те ви се предоставят от нас съгласно лиценз, който е отменяем. Ние запазваме пълни и цялостни права на собственост върху софтуера, както и всички асоциирани права върху интелектуалната собственост. Вие нямате право да ре-дистрибутирате или продавате материали, нито да извършвате реверсивен инженеринг, да ги разделяте на съставни части или да ги преобразувате в каквато и да е друга форма. Вие нямате право да създавате хиперлинкове към никакъв друг уебсайт.

Търговски марки

Всички търговски марки, сервизни марки и търговски наименования (наричани общо "Марки"), използвани на този сайт са търговски марки или регистрирани търговски марки, които са наша собственост или са собственост на съответните техни притежатели, които са ни предоставили правото и лиценза за използването на тези Марки.
В случай на използване, копиране или модифициране на тези Марки без нашето предварително писмено съгласие, ние ще предприемаме съответните действия.